Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Toruńska 56, 87-162 Lubicz

 

Pracownicy

Dział organizacyjny

Pracownik socjalny ds. kadr:

Karolina Parzych
tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56 - wew. 1

email: kparzych.gopslubicz@home.pl

 

Biuro obsługi interesanta:

Magdalena Motylewska

tel. 56 674 21 55

 

Główny księgowy:

Joanna Wieczorek
tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56 - wew. 4

email: jwieczorek@gopslubicz.home.pl

 

Księgowa:

Grażyna Furmańska
tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56 - wew. 4

 

Inspektor Ochrony Danych:

Kinga Hoffmann

 

Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny:

Dawid Lewandowski – Kierownik Działu

tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56

tel. kom. 501 957 906, email: dlewandowski@gopslubicz.home.pl

Rejon: Lubicz Dolny – ulice: Dworcowa, Grębocka, Kolejowa, Konwaliowa, Miodowa, Młyńska, Mostowa, Narcyzowa, Różana, Szkolna, Tenisowa, Tęczowa, Tulipanowa, Krótka, Ogrodowa, Spokojna, Źródlana

 

Sylwia Biernat – pracownik socjalny

tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56

tel. kom. 573 224 110, email: sbiernat@gopslubicz.home.pl

Rejon: Grabowiec, Złotoria, Kopanino, Nowa Wieś, Lubicz Górny – ulice: Boczna i Zdrojowa

 

Karolina Sobierajska – pracownik socjalny

tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56

tel. kom. 500 299 107, email: ksobierajska@gopslubicz.home.pl

Rejon: Lubicz Górny bez ulic: Boczna, Zdrojowa, Warszawska i Nowa

 

Daria Kruszona – pracownik socjalny

tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56

tel. kom. 505 287 509, email: dkruszona@gopslubicz.home.pl

Rejon: Rogowo, Rogówko, Józefowo, Jedwabno, Mierzynek, Lubicz Dolny – ulice: Wilczy Młyn, Małgorzatowo, Lampusz, Antoniewo, Toruńska, Akacjowa, Klonowa, Jesionowa, Kasztanowa, Leśna, Lipowa, Sosnowa, Topolowa

 

Anna Łowicka – pracownik socjalny

tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56

tel. kom. 505 287 518, email: a.watkowska@gopslubicz.home.pl

Rejon: Gronowo, Gronówko, Brzeźno, Brzezinko, Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi, Lubicz Górny – ulice: Warszawska i Nowa

 

Joanna Jabłońska – pracownik socjalny

tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56

tel. kom. 519 577 802, email: jjablonska@gopslubicz.home.pl

Rejon: Grębocin, Krobia

TELEFONY SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW CZYNNE TYLKO
W GODZINACH PRACY OŚRODKA !!!

                                                                               

 

ASYSTENCI RODZINY

Nicoletta Nijak

tel. kom. 506 443 482

email: nnijak@gopslubicz.home.pl

 

Natalia Błońska-Topolewska

tel. kom. 502 372 527

email: nblonska@gopslubicz.home.pl

 

Iwona Szulczewska

tel. kom. 501 849 554

email: iszulczewska@gopslubicz.home.pl

 

Asystent rodziny jest osobą wspierającą rodzinę w przezwyciężeniu i pokonywaniu trudności dnia codziennego. Asystent rodziny wspiera rodziców w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej względem dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego, gospodarowania budżetem domowym.  Głównym celem pracy asystenta rodziny jest odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, która pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać rolę rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci.

Najważniejsze zadania asystenta rodziny polegają na:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny;
 2. pomoc w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 3. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, a także problemów wychowawczych;
 4. motywowanie rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 5. pomoc w poszukiwaniu pracy zarobkowej i jej utrzymaniu;
 6. współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka, placówką opiekuńczo-wychowawczą, w których umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności;
 7. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 8. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 9. prowadzenie dokumentacji, która dotyczy pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, ale również monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 10. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.

 

Dział Pomocy Instytucjonalnej i Usługowej:

Anna Warlikowska – Koordynator działu, pracownik socjalny

email: annawarlikowska@gopslubicz.home.pl

 

Katarzyna Falkowska – pracownik socjalny

email: kfalkowska@gopslubicz.home.pl

 

Kamila Jarysz – administrator

email: kjarysz@gopslubicz.home.pl

 

Dział projektów i programów:

Marta Rębska

Koordynator projektów i programów

email: mrebska@gopslubicz.home.pl  

tel. 516 142 013

 

Monika Wysocka

Specjalista ds projektów i programów

email: mwysocka@gopslubicz.home.pl

tel. 501 957 855

 

Sylwia Gabryszewska

Animator w Klubie Wsparcia Seniora

email: klubseniora@gopslubicz.home.pl

tel. 501 930 086

 

Ludmiła Dziembowska

Animator w Klubie Wsparcia Seniora

email: klubseniora@gopslubicz.home.pl

tel. 501 930 086

 

Psycholog:

Patrycja Łączkowska

email: placzkowska@gopslubicz.home.pl

tel.kom. 451 645 914

poniedziałek 9:00-17:00

środa 7:00-15:00

czwartek 7:00-15:00

piątek 7:00-15:00

 

Karolina Urbańska

tel. kom. 519 577 798

wtorek 13:00-18:00

 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego:

Anna Sikorska
tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56

 

Pracownik socjalny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Katarzyna Falkowska
tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56 - wew. 6

email: kfalkowska@gopslubicz.home.pl

 

Koordynator świadczeń rodzinnych:

Sabina Weber
tel. 506 133 337

email: swiadczenia@gopslubicz.home.pl

 

Świadczenia rodzinne, wychowawcze:

Agnieszka Nowakowska

tel. 500 280 473

email: swiadczenia@gopslubicz.home.pl

 

Aneta Dec
tel. 500 280 473

email: swiadczenia@gopslubicz.home.pl

 

Michał Piechowicz
tel. 500 280 473

email: swiadczenia@gopslubicz.home.pl

 

Fundusz alimentacyjny:

Magdalena Suchorzyńska-Różycka
tel. 500 280 657

email: swiadczenia@gopslubicz.home.pl

 

Opiekunki środowiskowe:

Patrycja Ciupak 

Barbara Leśniewska

Ilona Szefler

Monika Florkiewicz

Beata Marchlewska

Joanna Wojtowicz

Katarzyna Nalikowska

 

Kierowca:

Zbigniew Buczkowski

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 1173
Utworzono dnia: 17.08.2021

Historia publikacji

 • 31.03.2023 14:19, Administrator
  Edycja strony: Pracownicy
 • 30.06.2022 14:16, Administrator
  Edycja strony: Pracownicy
 • 30.06.2022 14:06, Administrator
  Edycja strony: Pracownicy