Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt Klub Wsparcia Seniora z siedzibą przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym

Utworzono dnia 04.02.2019

Pierwsze zajęcia odbyły się 24.01.2019r w wyremontowanej świetlicy przy ulicy Bocznej 4 w Lubiczu Górnym. Po Krobi, jest to już drugie na terenie naszej Gminy miejsce świadczenia usług wspierających dla osób niesamodzielnych, w tym starszych oraz niepełnosprawnych. Realizacja projektu zaplanowana jest na dwa najbliższe lata, tj. do końca 2020 roku. Zakłada się że w projekcie wezmą udział minimum 24 osoby.

Dwa razy w tygodniu uczestnicy z różnych miejscowości z terenu gminy dowożeni są na zajęcia specjalnie wynajętym busem. Animatorzy przez 6 godzin dziennie organizują im  czas w postaci warsztatów rozwijania umiejętności i zainteresowań, wyjazdów kulturalnych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i rehabilitacji wreszcie – zajęć rekreacyjnych i terapeutycznych. Seniorzy otrzymają również dostęp do bezpłatnych usług prawnika, psychologa, poradnictwa socjalnego oraz rodzinnego. Na miejscu uczestnicy zapewniony mają obiad. Gmina Lubicz pozyskała dofinansowanie na realizację projektu ze środków europejskich na poziomie 90% wartości projektu.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług społecznych w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Klub Wsparcia Seniora

Utworzono dnia 04.02.2019, 10:31