Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Rodzina wielodzietna w perspektywie nauki i praktyki społecznej - konferencja

Utworzono dnia 29.05.2019
W dniu 28.05.2019r. w Świetlicy Środowiskowej w Krobi odbyła się konferencja pt. „Rodzina wielodzietna z perspektywy nauki i praktyki społecznej”. Prelegenci zaproszeni przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu omawiali sytuację rodzin wielodzietnych z perspektywy wartości wychowawczych, trudności z jakimi te rodziny muszą się zmagać oraz wskazywali metody wsparcia. 
 
Ksiądz profesor Piotr Krakowiak, Kierownik Katedry Pracy Socjalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w swoim wystąpieniu wskazywał w jaki sposób w Szkocji pracuje się z rodziną wielodzietną. Doktor Elżbieta Okońska z Zakładu Filozofii, Wychowania i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przedstawiła wykład poświęcony wychowaniu do wartości w rodzinie wielodzietnej. 
 
Elżbieta Kuleszko, Kierownik Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Toruniu, w swoim wystąpieniu mówiła o metodach diagnostycznych podejmowanych przez jej zespół. Natomiast na zakończenie konferencji Anna Sikorska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu, wskazywała w jaki sposób miejscowy Ośrodek pracuje z rodzinami. 

Konferencja

Utworzono dnia 29.05.2019, 12:56