Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

SMS'owy System Informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu

Poniżej udostępniamy Państwu do pobrania formularz, który pozwala na zgłoszenie swojego numeru telefonu komórkowego do systemu, który drogą smsową informował będzie użytkowników o:

 • terminach wypłat świadczeń:
  • świadczenia rodzinne:
   (w przypadku innego terminu niż określony w decyzji administracyjnej)
   • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe),
   • świadczenie rodzicielskie,
   • zasiłek pielęgnacyjny,
   • świadczenie pielęgnacyjne,
   • specjalistyczny zasiłek opiekuńczy,
  • świadczenia wychowawcze (500+),
   (w przypadku innego terminu niż określony w decyzji administracyjnej)
  • fundusz alimentacyjny,
   (w przypadku innego terminu niż określony w decyzji administracyjnej)
  • stypendia,
  • dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny,
   (w przypadku innego terminu niż określony w decyzji administracyjnej)
 • terminach składania wniosków na wyżej wymienione świadczenia,
 • wydarzeniach organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu,
 • innych ważnych wydarzeniach związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.

Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu (pokój nr 1 na parterze). 

Usługa dostarczania SMSów od GOPS jest bezpłatna.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Formularz

Utworzono dnia 06.06.2018, 14:29