Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Gronowie

 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne (COM) w Gronowie  jest ośrodkiem wsparcia funkcjonującym w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu, a jego oferta adresowana jest do mieszkańców z terenu całej Gminy Lubicz. COM zlokalizowany jest w nowo wybudowanym obiekcie z 20 miejscami dla dorosłych osób z orzeczeniem o  niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym – 10 miejsc w ramach pobytu dziennego oraz 10 całodobowego. COM jest miejscem umożliwiającym samodzielne i godne funkcjonowanie na miarę możliwości i potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto służy stymulowaniu kompetencji społecznych, wpływającym pozytywnie na procesy uspołecznienia oraz nawiązywania relacji interpersonalnych.

Dofinansowano z  Programu „Centra opiekuńczo - mieszkalne” w ramach Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ogłoszonego w 2021 r. Moduł II – funkcjonowanie centrum.

Wartość dofinansowania: 1 008 216,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1 330 960,00 zł


Okres realizacji: 01.01.2024r. – 31.12.2024 r.