Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Kalendarium wydarzeń archiwum

01.04.2018 – 30.06.2019 Projekt Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”

W ramach projektu prowadzone są dwa główne działania:
1. Klubu Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” z siedzibą w Krobi, do którego trzy razy w tygodniu na 6 h dziennie dowożeni są seniorzy z różnych miejscowości z terenu gminy. W trakcie pobytu w Klubie uczestnicy pod opieką animatora biorą udział w różnorodnych zajęciach. Na miejscu uczestnicy zapewniony mają ciepły posiłek.
2. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania przez opiekunki środowiskowe Drugie działanie zaplanowane w ramach projektu skierowane jest do seniorów wymagających stałej pomocy w codziennych czynnościach, którzy otrzymują wsparcie w swoim miejscu zamieszkania.
 

01.12.2018 - 31.12.2020 Klub Wsparcia Seniora z siedzibą przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym

Projekt w ramach którego powstał już drugi Klubu Wsparcia Seniora działający na terenie Gminy Lubicz.
Dwa razy w tygodniu uczestnicy z różnych miejscowości z terenu gminy dowożeni są na zajęcia busem. Animatorzy przez 6 godzin dziennie organizują im czas w postaci warsztatów rozwijania umiejętności i zainteresowań, wyjazdów kulturalnych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i rehabilitacji wreszcie – zajęć rekreacyjnych i terapeutycznych. Seniorzy otrzymają również dostęp do bezpłatnych usług prawnika, psychologa, poradnictwa socjalnego oraz rodzinnego. Na miejscu uczestnicy zapewniony mają ciepły posiłek.