Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

„Centra opiekuńczo-mieszkalne” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Utworzono dnia 31.05.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu informuje, że Gmina Lubicz rozważa możliwość przystąpienia do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program dotyczący tworzenia „Centrów opiekuńczo-mieszkalnych”, skierowany jest do osób dla których dotychczasowe ośrodki wsparcia takie jak środowiskowe domy samopomocy czy warsztaty terapii zajęciowej są niewystarczające.

Celem utworzenia Centrów opiekuńczo-mieszkalnych jest uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności możliwości pobytu w formie dziennej lub całodobowej.

Osoby niepełnosprawne obok różnorodnego wsparcia (w tym: w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Do ewentualnego przystąpienia do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” niezbędne jest ustalenie zapotrzebowania na tę usługę na terenie Gminy Lubicz. W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że przyjmuje zgłoszenia osób, które zainteresowane byłyby tą formą wsparcia.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubiczu lub wypełnienie poniższej ankiety. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 674 21 55.

 

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wypełnieni i odesłanie poniższej ankiety , w terminie do 13 czerwca 2021r. Ankieta skierowana jest do osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu Gminy Lubicz i ma na celu rozeznania potrzeb udzielania pomocy w formie utworzenia „Centrum opiekuńczo-mieszkalnego”

Ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy

 

SKUPIUJ LINK DO ANKIETY I WKLEJ GO DO PRZEGLĄDARKI : 

https://www.survio.com/survey/d/F3T9E3D4D2F6V1J3P?preview=1