Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Co to jest przemoc?

Utworzono dnia 10.12.2021

Co to jest przemoc?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pod pojęciem tym rozumie się jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie działania, naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny. Przemoc prowadzi do niebezpieczeństwa utraty życia, zdrowia, naruszenia godności, nietykalności cielesnej, wolności, w tym seksualnej, powoduje szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołuje cierpienia i krzywdy moralne.
W Lubiczu przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający  przy Gminie Lubicz.

Informacje na temat zadań Zespołu Interdyscyplinarnego zamieszczone są na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu: https://gopslubicz.pl/ w zakładce: 

Pomoc Społeczna/Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Przypominamy o działalności podmiotów przy Urzędzie Gminy Lubicz, które świadczą nieodpłatne wsparcie dla mieszkańców gminy Lubicz, m. in. osób doznających przemocy w rodzinie:

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych
  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Ponadto dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie istnieje możliwość:

  • skierowania do Całodobowego  Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola, tel.  52 554 00 45 oraz 664 721 527. W Ośrodku prowadzone jest poradnictwo - prawne, psychologiczne, socjalne, pedagogiczne, medyczne oraz w formie konsultacji wychowawczych dla rodziców i zajęć edukacyjnych;
  • skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii - nr telefonu 800 154 030. Linia jest otwarta codziennie (również w dni wolne od pracy) w godzinach 17-21.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało „Plan awaryjny”. Zawiera on informacje o możliwościach uzyskania pomocy w czasie pandemii dla wszystkich, którzy w czterech ścianach doświadczają przemocy -

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf