Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

„CZYSTE POWIETRZE” WNIOSKI O ZAŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PO 1 SIERPNIA

Utworzono dnia 09.08.2021

KOMUNIKAT – „CZYSTE POWIETRZE”

WNIOSKI O ZAŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PO 1 SIERPNIA

 

dotyczy wydania zaświadczenia o wysokości  przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego  na jednego członka gospodarstwa domowego niezbędnego do złożenia wniosku o przyznanie podwyższonego dofinansowania w ramach programu  Czyste powietrze dla wnioskodawców będących rolnikami  lub posiadających członków rodzinny będących rolnikami

 

Informujemy, że rolnicy  lub posiadający w swoim  gospodarstwie  domowym osoby uzyskujące dochody z gospodarstwa rolnego  wnioskujący po 1 sierpnia  o wydanie  zaświadczenia uprawniające do ubiegania  się o przyznanie podwyższonego dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze, otrzymają  je dopiero po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o wysokości dochodu z 1ha przeliczeniowego z gospodarstwa rolnego za 2020r.

Obwieszczenie publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

Wnioski o zaświadczenie o wysokości  przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego  na jednego członka gospodarstwa domowego złożone przez rolnika lub mającego członka rodziny będącego rolnikiem  po 1 sierpnia  zostaną niezwłocznie rozpatrzone po ogłoszeniu wysokości dochodu z 1 ha przeliczeniowego  z gospodarstwa rolnego