Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Utworzono dnia 17.02.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu  informuje, iż w związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez Gminę Lubicz do wsparcia finansowego z funduszu celowego w wysokości 117 504,00 zł (całkowita wartość zadania 117 504,00 zł) z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego  będzie realizował dla mieszkańców Gminy Lubicz wsparcie w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) lub orzeczeniem równoważnym.

Przyznanie usług opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie niżej wymienionych dokumentów:

 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pomocą platformy e-puap
 • osobiście w siedzibie GOPS w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 56

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 674 21 55

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku:

 1. Karta zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
 2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności
 3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny skali FIM – nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę  będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • RODO
  Utworzono dnia 17.02.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • RODO-2
  Utworzono dnia 17.02.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Karta pomiaru niezależności
  Utworzono dnia 17.02.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • karta zgłoszenia do Programu
  Utworzono dnia 17.02.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych