Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu  informuje, iż w związku z otrzymaniem środków finansowych z funduszu celowego w wysokości 48 958,57 zł (całkowita wartość zadania: 48 958,57 zł)  z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, od maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. będzie realizował dla mieszkańców Gminy Lubicz wsparcie w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) lub orzeczeniem równoważnym.

Przyznanie usług opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie niżej wymienionych dokumentów:

         · pocztą,

         · drogą elektroniczną za pomocą platformy e-puap

         · osobiście w siedzibie GOPS w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 56

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 674 21 55

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku:

  1. Karta zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
  2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny skali FIM – nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę  będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności. 

ZAŁĄCZNIKI:

								

karty-oceny-stanu-osoby-niepelnosprawnej

Utworzono dnia 26.05.2021, 09:42

karta-oceny-stanu-osoby-niepelnosprawnej

Utworzono dnia 26.05.2021, 09:41

zgloszenie-do-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja2021

Utworzono dnia 26.05.2021, 09:41