Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Projekty

Dział projektów i programów zajmuje się m.in.
- pozyskiwaniem środków zewnętrznych m.in.(unijnych, ministerialnych, wojewódzkich) na realizację projektów i programów społecznych
- realizacją projektów, w tym prowadzenie Klubów Wsparcia Seniora, Klubu Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"
- sprawozdawczością, koordynacją oraz kontrolami w ramach realizowanych projektów i programów
- analizą potrzeb mieszkańców Gminy Lubicz oraz tworzeniem koncepcji projektów i programów, które są odpowiedzią na te potrzeby
- realizacją zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz analizą działań wynikających ze strategii realizowanych przez jednostki gminne i organizacje pozarządowe
 
 
Marta Rębska
Koordynator projektów i programów
tel. 516 142 013
 
Monika Wysocka
Specjalista ds projektów i programów
tel. 501 957 855
 
Sylwia Gabryszewska
Animator w Klubie Wsparcia Seniora
tel. 501 930 086
 
Ludmiła Dziembowska
Animator w Klubie Wsparcia Seniora
tel. 501 930 086