Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

"Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w Gronowie"

 

Projekt dofinansowany z Budżetu Państwa (BP) w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 – Moduł I - Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka „Senior+”  

Cel projektu: Utworzenie placówki na pobyt dzienny dla 25 seniorów (osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+) mieszkających na terenie Gminy Lubicz w celu ich aktywizacji. Projekt jest skierowany dla osób niesamodzielnych wymagających opieki i wsparcia podczas wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego.

Opis projektu: Przedmiotem projektu był remont i przebudowa części istniejącego budynku, po zlikwidowanej szkole podstawowej w Gronowie, o łącznej powierzchni 367,53 m2. Zakres prac obejmował wykonanie robót budowlano-remontowych wraz ze wszystkim instalacjami wewnętrznymi na jednej kondygnacji (parter). W ramach zadania wykonano m.in:

  • aranżację sali spotkań, pomieszczenia klubowego z biblioteczką, prasą, RTV i komputerem,
  • wydzielenie i dostosowanie pomieszczeń kuchennych,
  • wydzielenie pomieszczenia do utrzymania/zwiększenia aktywności ruchowej,
  • wydzielenie pokoju zabiegowo-pielęgniarskiego,
  • wydzielenie pomieszczenia do terapii indywidualnej,
  • utworzenie szatni, toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, pomieszczeń socjalno-administracyjnych, pralni i pomieszczenia gospodarczego.

Udostępnione pomieszczenia pozbawione będą wszelkich barier funkcjonalnych.

Kwota dofinansowania: 400.000,00zł

Całkowita wartość projektu: 561.807,95zł

Okres realizacji: maj 2021 r. – grudzień 2021 r.