Dział organizacyjny

Pracownik socjalny ds. kadr:

Karolina Parzych
tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56 - wew. 1

Biuro obsługi interesanta:

Magdalena Motylewska

tel. 56 674 21 55

Główny księgowy:

Joanna Wieczorek
tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56 - wew. 4

Księgowa:

Grażyna Furmańska
tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56 - wew. 4

 

Inspektor Ochrony Danych:

Kinga Hoffmann

 

Administrator:

Andrzej Piotrowski
tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56 - wew. 1

 

Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny:

Dawid Lewandowski – koordynator, pracownik socjalny

tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56

tel. kom. 501 957 906, e-mail: dlewandowski@gopslubicz.home.pl

Rejon: Lubicz Dolny (ulice: Dworcowa, Grębocka, Kolejowa, Konwaliowa, Miodowa, Młyńska, Mostowa, Narcyzowa, Różana, Szkolna, Tenisowa, Tęczowa, Tulipanowa, Krótka, Ogrodowa)

 

Sylwia Biernat – pracownik socjalny

tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56

tel. kom. 573 224 110, e-mail: sbiernat@gopslubicz.home.pl

Rejon :Grabowiec, Złotoria, Kopanino, Nowa Wieś, Lubicz Górny – ulice: Boczna i Zdrojowa)

 

Karolina Sobierajska – pracownik socjalny

tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56

tel. kom. 500 299 107, e-mail: ksobierajska@gopslubicz.home.pl

Rejon: Lubicz Górny bez ulic: Bocznej i Zdrojowej

 

Daria Kruszona – pracownik socjalny

tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56

tel. kom. 505 287 509, e-mail: dkruszona@gopslubicz.home.pl

Rejon: Rogowo, Rogówko, Józefowo, Lubicz Dolny (ulice: Wilczy Młyn, Małgorzatowo, Lampusz, Antoniewo, Toruńska, Akacjowa, Klonowa, Jesionowa, Kasztanowa, Leśna, Lipowa, Sosnowa, Topolowa)

 

Anna Watkowska – pracownik socjalny

tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56

tel. kom. 505 287 518, e-mail: mflejter@gopslubicz.home.pl

Rejon: Gronowo, Gronówko, Brzeźno, Brzezinko, Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi

 

Joanna Jabłońska – pracownik socjalny

tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56

tel. kom. 519 577 802, e-mail: jjablonska@gopslubicz.home.pl

Rejon: Grębocin, Krobia

 

 

TELEFONY SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW CZYNNE TYLKO
W GODZINACH PRACY OŚRODKA !!!

 

 

TELEFONY SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW CZYNNE TYLKO
W GODZINACH PRACY OŚRODKA !!!

 

ASYSTENCI RODZINY

Dominika Kotkiewicz

tel. kom. 501 849 554

Nicoletta Nijak

tel. kom. 506 443 482

Marta Kamińska

tel. kom. 502 372 527

 

Asystent rodziny jest osobą wspierającą rodzinę w przezwyciężeniu i pokonywaniu trudności dnia codziennego. Asystent rodziny wspiera rodziców w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej względem dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego, gospodarowania budżetem domowym.  Głównym celem pracy asystenta rodziny jest odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, która pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać rolę rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci.

Najważniejsze zadania asystenta rodziny polegają na:

  1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny;
  2. pomoc w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  3. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, a także problemów wychowawczych;
  4. motywowanie rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wspieranie aktywności społecznej rodzin;
  5. pomoc w poszukiwaniu pracy zarobkowej i jej utrzymaniu;
  6. współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka, placówką opiekuńczo-wychowawczą, w których umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności;
  7. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
  8. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
  9. prowadzenie dokumentacji, która dotyczy pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, ale również monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
  10. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.

 

Dział Pomocy Instytucjonalnej i Usługowej:

Anna Warlikowska - koordynaor - tel: 509-485-803

Katarzyna Falkowska tel: 506-133-328

Kamila Jarysz tel: 56-674-21-55

 

Dział projektów i programów:

Marta Rębska

Koordynator projektów i programów

email: mrebska@gopslubicz.home.pl  

tel. 516 142 013

 

Monika Wysocka

Specjalista ds projektów i programów

email: mwysocka@gopslubicz.home.pl

tel. 501 957 855

 

Sylwia Gabryszewska

Animator w Klubie Wsparcia Seniora

email: klubseniora@gopslubicz.home.pl

tel. 501 930 086

 

Ludmiła Dziembowska

Animator w Klubie Wsparcia Seniora

email: klubseniora@gopslubicz.home.pl

tel. 501 930 086

 

Psycholog:

Ewelina Makowska 

adres email : e.makowska@gopslubicz.home.pl

nr telefony 519 577 798

 

Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego:

Anna Sikorska
tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56

Pracownik socjalny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Katarzyna Falkowska
tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56 - wew. 6

 

Koordynator świadczeń rodzinnych:

Sabina Weber
tel. 500 280 473

Świadczenia rodzinne, wychowawcze:

Agnieszka Nowakowska
tel. 500 280 473

Edyta Lewandowska
tel. 500 280 473

Aleksnadra Welongowska
tel. 500 280 473

Michał Piechowicz
tel. 500 280 473

Fundusz alimentacyjny:

Magdalena Suchorzyńska-Różycka
tel. 500 280 473

 

Realizator dodatków mieszkaniowych i energetycznych, stypendia szkolne:

Bożena Piotrowicz
tel. 56 674 21 55

 

Opiekunki środowiskowe:

Patrycja Ciupak 

Barbara Leśniewska

Hanna Michalska

Ilona Szefler

Monika Łęgowska

Monika Florkiewicz

Beata Marchlewska

 

Kierowca:

Zbigniew Buczkowski

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 4007

Utworzono dnia: 01.10.2014

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

15.06.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.05.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.05.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.05.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.05.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.05.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.05.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.05.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.05.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.05.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.05.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.05.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.05.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.05.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.05.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.05.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.05.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.05.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.05.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.05.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.05.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.05.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.05.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.05.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.05.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.05.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.05.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

16.03.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

04.03.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

18.01.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

01.02.2019, Sławomir Klich:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

01.02.2019, Sławomir Klich:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

01.02.2019, Sławomir Klich:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

01.02.2019, Sławomir Klich:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

09.01.2019, Sławomir Klich:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

12.12.2018, Sławomir Klich:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

12.12.2018, Sławomir Klich:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

12.12.2018, Sławomir Klich:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

24.09.2018, Sławomir Klich:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

24.09.2018, Sławomir Klich:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

01.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

01.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

01.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

11.10.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

03.10.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

01.09.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

01.09.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

01.09.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

01.09.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

29.08.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

01.04.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

03.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

25.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

03.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

03.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

03.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

03.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

03.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

03.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

01.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

01.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

01.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

01.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

01.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

01.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

27.01.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

27.01.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

27.01.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

27.01.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

27.01.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

27.01.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

27.01.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

27.01.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.01.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.01.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.01.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.01.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.01.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.01.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

26.01.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

25.01.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

25.01.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

25.01.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

25.01.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

25.01.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

25.01.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy Ośrodka

10.11.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy

10.11.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy