InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1006

Utworzono dnia: 15.01.2019

Dokument wprowadził:
Sławomir Klich

Dokument opublikował:
Sławomir Klich

Historia publikacjiHistoria publikacji:

26.05.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Program Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz na lata 2020-2022

26.05.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Program Wspierania Seniorów oraz Osób Niesamodzielnych w Gminie Lubicz na lata 2021-2023.

26.05.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubicz na lata 2021-2026

26.05.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubicz na lata 2021 - 2025

15.01.2019, Sławomir Klich:

Dodanie załącznika Program Osłonowy w Zakresie Wspierania Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020

15.01.2019, Sławomir Klich:

Dodanie załącznika PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE WSPIERANIA GMINNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017-2020

15.01.2019, Sławomir Klich:

Edycja zakładki Programy strategiczne

15.01.2019, Sławomir Klich:

Dodanie załącznika Program Wspierania Seniorów w Gminie Lubicz na lata 2017-2020

15.01.2019, Sławomir Klich:

Dodanie załącznika Program Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz na lata 2017-2019

15.01.2019, Sławomir Klich:

Dodanie załącznika Program Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz na lata 201-2019

15.01.2019, Sławomir Klich:

Dodanie załącznika Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubicz na lata 2014-2020

15.01.2019, Sławomir Klich:

Edycja zakładki Programy strategiczne

15.01.2019, Sławomir Klich:

Dodanie załącznika Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubicz na lata 2016 - 2020

15.01.2019, Sławomir Klich:

Edycja zakładki Programy strategiczne

15.01.2019, Sławomir Klich:

Utworzenie zakładki Dokumenty kluczowe