Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze („500+”) – zmiany od 1 lipca 2019r.

  • Od 1 lipca świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500+" przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - bez konieczności brania pod uwagę jako przesłanki niezbędnej do przyznania świadczenia – kryterium dochodowego. 

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowych zasadach można składać online od 1 lipca 2019r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS, EPUAP), a od 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

UWAGA!

Wnioski w wersji PAPIEROWEJ złożone w lipcu 2019r. zgodnie z ustawą
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie będą mogły zostać rozpatrzone.

 

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, osoby uprawnione do złożenia wniosku, które do tej pory nie pobierały świadczeń muszą złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

 

  • Od 1.07.2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie jest uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica. 

 

Uwaga !!!

Okresy świadczeniowe

 

–  Złożenie wniosku w okresie lipiec–sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 31.10.2019 r.

–  Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 30.11.2019 r.

–  Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do 31.12.2019 r.

–  Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do 31.01.2020 r.

–  Złożenie wniosku w okresie od 1.12.2019 r. do 31.01.2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do 29.02.2020 r.

 

Jeśli  zostanie złożony wniosek po 30 września 2019r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku

Ważne !!!

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. 

 

Wszelkie sprawy związane z świadczeniami można załatwić w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu w godzinach:

poniedziałki, środy, czwartki:  7:00 - 15:00

wtorki: 7:00 - 18:00

piątki: 7:00 – 14:00

 

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba
    że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

 

Świadczenie wychowawcze funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)

 

Bliższe informacje pod adresami:  

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2

https://www.gov.pl/web/rodzina/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-bankowosc-elektroniczna3

https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line3

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek rachunek bankowy

Utworzono dnia 04.02.2021, 13:14

RODO (podpisać)

Utworzono dnia 04.02.2021, 13:13

Wniosek o ustalenia prawa świadczenia wychowawczego

Utworzono dnia 04.02.2021, 13:12