Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Asystenci Rodziny

ASYSTENCI RODZINY

Nicoletta Nijak- Balwińska

email: nnijak@gopslubicz.home.pl

 

Natalia Błońska

tel. kom. 502 372 527

email: nblonska@gopslubicz.home.pl

 

Iwona Szulczewska

tel. kom. 501 849 554

email: iszulczewska@gopslubicz.home.pl

 

Magdalena Laskowska

tel. kom. 506 443 482

email: magdalenalaskowska@gopslubicz.home.pl

 

Asystent rodziny jest osobą wspierającą rodzinę w przezwyciężeniu i pokonywaniu trudności dnia codziennego. Asystent rodziny wspiera rodziców w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej względem dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego, gospodarowania budżetem domowym. Głównym celem pracy asystenta rodziny jest odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, która pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać rolę rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci.

Najważniejsze zadania asystenta rodziny polegają na:

  1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny;
  2. pomoc w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  3. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, a także problemów wychowawczych;
  4. motywowanie rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wspieranie aktywności społecznej rodzin;
  5. pomoc w poszukiwaniu pracy zarobkowej i jej utrzymaniu;
  6. współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka, placówką opiekuńczo-wychowawczą, w których umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności;
  7. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
  8. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
  9. prowadzenie dokumentacji, która dotyczy pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, ale również monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
  10. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.