Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Dział projektów i programów

Dział projektów i programów zajmuje się m.in.

- pozyskiwaniem środków zewnętrznych m.in. (unijnych, ministerialnych, wojewódzkich) na realizację projektów i programów społecznych,

- realizacją projektów, w tym prowadzenie ośrodków wsparcia działających w strukturach GOPS: Dziennego Domu „Senior+” w Gronowie, Klubu Wsparcia Seniora w Lubiczu Górnym, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie

- sprawozdawczością, koordynacją oraz kontrolami w ramach realizowanych projektów i programów,

- analizą potrzeb mieszkańców Gminy Lubicz oraz tworzeniem koncepcji projektów i programów, które są odpowiedzią na te potrzeby,

- realizacją zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz analizą działań wynikających ze strategii realizowanych przez jednostki gminne oraz organizacje pozarządowe.

 

Za pracę działu odpowiada:

Marta Rębska

Z-ca Dyrektora ds. Usług Społecznych

email: mrebska@gopslubicz.home.pl  

tel. 516 142 013

 

Ośrodki wsparcia działające w strukturach GOPS:

 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Gronowie

Adres: Gronowo 6a, 87-162 Lubicz

e-mail: com@gopslubicz.home.pl

tel.: 690 645 635

 

Kierownik: Monika Wysocka

email: mwysocka@gopslubicz.home.pl

tel. 501 957 855

 

Dzienny Dom „Senior+” w Gronowie (Gronowo 6a, 87-162 Lubicz) oraz Klub Wsparcia Seniora w Lubiczu Górnym (ul. Boczna 4, 87-162 Lubicz Górny)

e-mail: email: klubseniora@gopslubicz.home.pl

tel. 501 930 086

Kierownik: Ludmiła Dziembowska