Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny:

email: przemoc@gopslubicz.home.pl

 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego:

Katarzyna Falkowska

tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56

tel. kom. 506 133 328

email: kfalkowska@gopslubicz.home.pl

 

TELEFON SŁUŻBOWY CZYNNY TYLKO W GODZINACH PRACY OŚRODKA !!!

 

Działania Zespołu mają wspierać rodziny doświadczające przemocy pracą interdyscyplinarną. Zespół Interdyscyplinarny jest elementem gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. To narzędzie systemowej współpracy, która powinna być oparta na podejściu wielopłaszczyznowym, pozwalającym szeroko przyglądać się zjawiskom społecznym i inicjować zmiany społeczne.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego określa art. 9b pkt.1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  Należą do nich:

  • integrowanie i koordynowanie działań różnych podmiotów (jednostek organizacji pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywanie problemów alkoholowych, Policji, oświaty),
  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może tworzyć grupy robocze. 

Zadania Grupy Roboczej określa art. 9a pkt 11 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Należą do nich:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wymaga bezwzględnego karania osób stosujących przemoc oraz podejmowania innych działań mających na celu zapobieganie temu zjawisku. Sankcje dla osób stosujących przemoc przewidziane są w różnych artykułach kodeksu karnego.