Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Zakończenie projektu pt. Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"

Utworzono dnia 04.02.2019


W bieżącym miesiącu GOPS w Lubiczu kończy realizację rocznego projektu „Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”. Projekt miał na celu aktywizację społeczno-zawodową i był skierowany do kobiet, które po przerwie związanej z wychowywaniem dzieci, chciały powrócić na rynek pracy. Każda z 15 uczestniczek projektu przeszła indywidualną ścieżkę obejmującą poradnictwo indywidualne (m.in. zawodowe, psychologiczne, prawne, coaching, asystenturę rodzinną), zajęcia grupowe  (m.in. doradztwo zawodowe, trening interpersonalny), szkolenia zawodowe połączone z praktyką u pracodawcy oraz półroczne płatne staże zawodowe. Wszystkie osoby zostały również objęte pośrednictwem pracy.  Uczestniczki miały również możliwość otrzymania pomocy finansowej na dojazdy oraz na opiekę nad dziećmi w trakcie uczestnictwa w zajęciach.

W wyniku działań projektowych 60% uczestniczek podjęło już pracę lub w najbliższych dniach podpisze umowy z pracodawcami. Pozostałe osoby mogą nadal liczyć na wsparcie GOPS w poszukiwaniu pracy oraz przysługuje im prawo do „zatrudnienia wspieranego”, czyli częściowej refundacji przez PUP wynagrodzenia wypłacanego absolwentowi KIS przez pracodawcę.

Na realizację projektu Gmina Lubicz pozyskała finansowanie na poziomie 85% ze środków UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z działania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Zakończenie KIS

Utworzono dnia 04.02.2019, 13:51