Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Toruńska 56, 87-162 Lubicz

 

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu  informuje, iż w związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez Gminę Lubicz do wsparcia finansowego z funduszu celowego w wysokości 90 476,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego będzie realizował dla mieszkańców Gminy Lubicz wsparcie w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) lub orzeczeniem równoważnym.

Przyznanie usług opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Nabór zgłoszeń prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.

UWAGA! W Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023, ogłoszonym w dniu 26 października 2022 r., w części V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Gmina/powiat w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolnowychowawczego czy internatu.”

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie niżej wymienionych dokumentów:

 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pomocą platformy e-puap
 • osobiście w siedzibie GOPS w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 56

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 674 21 55

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku:

 1. Karta zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
 2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności
 3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny skali FIM – nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę  będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Załączniki:

Karta zgłoszenia do programu

Utworzono dnia 31.03.2023, 14:09

Karta pomiaru niezależności

Utworzono dnia 31.03.2023, 14:09

RODO

Utworzono dnia 31.03.2023, 14:10

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 31.03.2023, 14:09

Informacje

Liczba wyświetleń: 148
Utworzono dnia: 31.03.2023

Historia publikacji

 • 31.03.2023 14:10, Administrator
  Dodanie załącznika: RODO
 • 31.03.2023 14:09, Administrator
  Dodanie załącznika: Klauzula informacyjna
 • 31.03.2023 14:09, Administrator
  Dodanie załącznika: Karta pomiaru niezależności