Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

„Latawce nad Drwęcą 2024”

Utworzono dnia 05.04.2024
W odpowiedzi na sprostowanie współczesnym wyzwaniom i oczekiwaniom społecznym w gminie Lubicz powołano do życia projekt socjalny pod tytułem „Latawce nad Drwęcą 2024”, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej. W projekt zaangażowały się następujące instytucje: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu, władze samorządowe, wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Lubicz, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja.
W ramach projektu socjalnego „Latawce nad Drwęcą 2024” przewidziano następujące działania:
1. Organizacja drugiej edycji konkursu plastycznego i multimedialnego „Dzieciaki Talenciaki 2024”,
2. Organizacja konferencji pod tytułem – „Sala emocji – jak zrozumieć swoje dziecko i nie zwariować”, której odbiorcami będą mieszkańcy gminy Lubicz, zespoły nauczycielskie szkół z terenu gminy Lubicz, zespół Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu, funkcjonariusze Policji, władze samorządowe,
3. „Niebieskie Tygodnie”, czyli organizacja na terenie gminy Lubicz Treningu Umiejętności Społecznych, Treningu Regulacji Emocji oraz Grupy Pomocowej dla Rodziców,
4. Organizacja szkolnych spektakli o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy rówieśniczej,
5. Dalsze zaangażowanie w pracę powołanego do życia „Komitetu Monitorującego do Spraw Profilaktyki Społecznej na Terenie Gminy Lubicz”.
Projekt socjalny „Latawce nad Drwęcą 2024” jest finansowany ze środków własnych gminy Lubicz.
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji o projekcie prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubiczu pod numerem telefonu: 501-957-906.