Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”

Tytuł projektu: Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”

Działanie: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Cel projektu: Powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 14 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Lubicz w oparciu o uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej.

Planowane efekty:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 14

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 5

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu – 5

- liczba osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami o charakterze zawodowym – 14

- liczba osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami o charakterze społecznym – 14

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 169 447,50 zł

Całkowita wartość projektu: 199 350,00 zł