Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Aktywizacja w KIS „Nad Drwęcą”

 

Tytuł projektu: Aktywizacja w KIS „Nad Drwęcą”

Działanie: 9.2 Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Poddziałanie: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Cel projektu: Powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 24 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie gminy Lubicz w oparciu o uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej w okresie od 01.04.2020 do 31.03.2022r.

Planowane efekty:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem objętych usługą o charakterze społecznym – 24

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługą reintegracji społecznej i zawodowej w KIS – 24

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługą o charakterze środowiskowym - 24

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 329 904,38 zł

Całkowita wartość projektu: 388 122,80 zł