Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Spotkania z pasją – edycja 2019


 

Tytuł projektu: „Spotkania z pasją – edycja 2019”

Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt grantowy „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”

Cel projektu: Aktywizacja społeczna 12 osób w wieku 7-18 lat (lub do zakończenia obowiązku szkolnego) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Gminy Lubicz poprzez aktywną integrację o charakterze środowiskowym – klub młodzieżowy.

Planowane efekty:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 12

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 9

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 29 216,56 zł

Całkowita wartość projektu: 30 773,71 zł

Okres realizacji: 01.07.2019 – 30.11.2019