Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” w Lubiczu


Tytuł projektu: Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” w Lubiczu

Działanie: 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Cel projektu: Zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Lubicz dla 24 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, poprzez zapewnienie dostępu do wsparcia oferowanego w ramach Klubu Wsparcia Seniora w okresie 01.12.2020 do 31.12.2022

Planowane efekty:

- liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubu Wsparcia Seniora – 24

- liczba dostosowanych/stworzonych miejsc w Klubie Wsparcia Seniora - 18

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 328 414,50zł

Całkowita wartość projektu: 386 370,00zł