Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Rusza rekrutacja uczestników i pracowników do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie!

Utworzono dnia 23.11.2023

 

Rusza rekrutacja uczestników i pracowników do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie!

 

Rada Gminy Lubicz na ostatniej sesji podjęła uchwałę o utworzeniu od stycznia 2024r. nowego ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w ramach struktury organizacyjnej GOPS w Lubiczu. Siedziba Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego będzie zlokalizowana w nowym obiekcie w Gronowie.

Planuje się, że z Centrum  będzie korzystać jednocześnie maksymalnie 10 osób w ramach pobytu całodobowego oraz maksymalnie 10 w ramach pobytu dziennego. Wszyscy uczestnicy Centrum muszą posiadać orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Oferta skierowana jest wyłącznie do mieszkańców Gminy Lubicz.  Decyzje kierujące do COM wydawane będą na pobyt okresowy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu.

W ramach pobytu dziennego planuje się objąć wsparciem w szczególności osoby z demencją oraz zaburzeniami poznawczymi. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 501 957 855.

W związku z przygotowaniami do uruchomienia nowej placówki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obecnie nabór na stanowisko opiekunów.  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do zapoznania się z ogłoszeniem:

https://gopslubicz.pl/n,nabor-na-stanowisko-opiekuna

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”.