Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Utworzono dnia 19.04.2021

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu  informuje, iż w związku z otrzymaniem środków finansowych z funduszu celowego w wysokości 48 958,57 zł (całkowita wartość zadania: 48 958,57 zł)  z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, od maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. będzie realizował dla mieszkańców Gminy Lubicz wsparcie w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) lub orzeczeniem równoważnym.

Przyznanie usług opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie niżej wymienionych dokumentów:

  • pocztą,
  • drogą elektroniczną za pomocą platformy e-puap
  • osobiście w siedzibie GOPS w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 56

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 674 21 55

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku: (do pobrania w załączniku)

  1. Karta zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
  2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności
  3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny skali FIM – nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę  będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

ZAŁĄCZNIKI: