Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu  informuje, iż w związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez Gminę Lubicz do wsparcia finansowego z funduszu celowego w wysokości 117 504,00 zł (całkowita wartość zadania 117 504,00 zł) z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego  będzie realizował dla mieszkańców Gminy Lubicz wsparcie w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) lub orzeczeniem równoważnym.

Przyznanie usług opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie niżej wymienionych dokumentów:

  • pocztą,
  • drogą elektroniczną za pomocą platformy e-puap
  • osobiście w siedzibie GOPS w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 56

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 674 21 55

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku:

  1. Karta zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
  2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności
  3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny skali FIM – nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę  będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Karta pomiaru niezależności

Utworzono dnia 17.02.2022, 14:41

karta zgłoszenia do Programu

Utworzono dnia 17.02.2022, 14:41

RODO-2

Utworzono dnia 17.02.2022, 14:41

RODO

Utworzono dnia 17.02.2022, 14:41